Про компанію

Приватне підприємство "Нордік" створено у 2007 році.

Компанія займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти на теренах Західної України. Компанія володіє правом на дослідно-промислову розробку родовищ нафти на ліцензійній ділянці у Львівській області України. Інвестуючи в розвідку та дослідно-промислову розробку нових родовищ вуглеводнів, Кмпанія прагне зробити вагомий внесок в розвиток нафтогазового комплексу та енергонезалежності України..

ПП "Нордік" володіє Спецільним дозволом на користування надрами виданим на Колодницьку ліцензійну ділянку №4689 від 04.09.2015 терміном на 20 років. На ліцензійній ділянці здіснюється видобуток природного газу. Ділянка займає площу 9,4 кв. км., розташована на території Стрийського району Львівської області.

Фінансова звітність за 2018 рік.

У відповідності до вимог Закону про бухгатерський облік та фінансову звітінсть у частині прозорості бізнесу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях (Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності), нижче публікується фінасова звітність ПП "Нордік" за 2018 рік:

Стратегія та корпоративні цінності

Бути рушійною силою нафто-газової галузі Західної України.

Максимальний рівень операційної ефективності.

Соціальна відповідальність та підтримка сімейних цінностей.

Впровадження сучасних екологічно чистих технологій.