TERMS OF GAS SUPPLY

Price and order of payments.

In accordance with part 2 of Article 12 of the Law of Ukraine "On the Natural Gas Market", natural gas is supplied at prices that are freely established between the supplier and the consumer, except in cases stipulated by this Law. Taking into account the above, the price for natural gas and the procedure for calculating the consumed gas are set by the parties in the Agreement (link).

ПRights and duties.

The rights and obligations of the Supplier and the Consumer are regulated by the provisions of the Law of Ukraine "On the Natural Gas Market" and "Natural Gas Supply Rules" (hereinafter - the Rules) according to which:

The supplier has the right:

to conclude an agreement on the supply of natural gas with any consumer and, in the absence of consumer overdue debts for natural gas, before the operating supplier, to supply natural gas to the consumer in the period following the period of supply of natural gas by the operating supplier;

to receive from the consumer timely payment for natural gas in accordance with the terms of the contract;

to unimpeded access (on presentation of a service certificate) to commercial gas metering units installed on the consumer gas supply facilities for the purpose of reconciliation of the actual consumption of natural gas;

the full and reliable information from the consumer with whom the contract was concluded, concerning the modes of consumption of natural gas;

to initiate the procedure for terminating (limiting) the supply of natural gas to the consumer in accordance with the terms of the contract for supply of natural gas and in accordance with the requirements of the Regulation;

other rights stipulated by these Rules and current legislation.

The supplier must:

to comply with the requirements of the Rules;

to ensure the supply of natural gas in conditions and in the volumes specified in the contract for supply of natural gas, subject to compliance by the consumer with the discipline of natural gas selection and payment for it

забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу за умови, що споживач виконав власні обов’язки перед постачальником, для замовлення необхідного споживачу обсягу природного газу;

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію;

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами та чинним законодавством.

Споживач зобов'язується:

дотримуватись вимог Правил;

забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;

забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;

самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

відсутності укладеного договору постачання природного газу;

інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

Споживач має право:

на вільний вибір постачальника

на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;

на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;

на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;

інші права, передбачені законодавством.

Вирішення спорів.

Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил та правовідносин на ринку природного газу.

Відповідальна особа за укладення договорів постачання природного газу та вирішення спорів між Постачальником та Споживачем:

Ревуцький Микола Анатолійович

тел.+380 (67) 327 13 11

m.revutskyy@gaz.net.ua

Прийом та обслуговування споживачів:

Прийом та обслуговування споживачів, а також вирішення спорів, здійснюється з понеділка по п’ятницю з 09:00 год. до 18:00 год. за адресою: 79007, м.Львів, вул.Січових Стрільців 12/9

тел.:+380 (32) 261 04 99, +380 (67) 327 13 11
факс:+380 (32) 261 06 50

m.revutskyy@gaz.net.ua