Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю "Західнадрасервіс" створено у 2014 році.

Компанія займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти на теренах Західної України. Компанія володіє правом на дослідно-промислову розробку родовищ нафти на ліцензійних ділянках у Львівській та Івано-Франківській областях України. Інвестуючи в розвідку та дослідно-промислову розробку нових родовищ вуглеводнів, Компанія прагне зробити вагомий внесок в розвиток нафтогазового комплексу та енергонезалежності України..

ТОВ "Західнадрасервіс" володіє Спецільнимим дозволами терміном на 20 років на користування надрами виданим на Мостище-Крехівську ліцензійну ділянку №4884 від 19.01.2018 , Гаврилівську ліцензійна ділянку №4883 від 19.01.2018, Бистрицька ліцензійну ділянку №4779 від 01.07.2016. На ліцензійних ділянках здіснюється видобуток природного газу. Ділянки розташована на території Львівської та Івано-Франківської областей.

Фінансова звітність.

У відповідності до вимог Закону про бухгатерський облік та фінансову звітінсть у частині прозорості бізнесу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях (Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності), нижче публікується фінасова звітність ТОВ "Західнадрасервіс":

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ "ЗАХІДНАДРАСЕРВІС" .

Стратегія та корпоративні цінності

Бути рушійною силою нафто-газової галузі Західної України.

Максимальний рівень операційної ефективності.

Соціальна відповідальність та підтримка сімейних цінностей.

Впровадження сучасних екологічно чистих технологій.